Tarieven

Bent u een bedrijf of een particulier? Dan kunt u bij ons terecht tegen betaling van:

  • Ons normale uurtarief van € 195,=, of
  • Een vooraf overeengekomen vaste prijs.

Al onze prijzen zijn inclusief kantoorkosten en exclusief BTW en kosten van of vanwege derden (griffierechten, leges en deurwaarderskosten).

Hieronder leest u meer over de vaste prijsafspraken die wij maken en welke andere (kortings)voorwaarden voor u van toepassing kunnen zijn. Wij maken onderscheid naar bedrijven en particulieren.

Bedrijven

Bedrijven bieden wij de mogelijkheid van een abonnement en een vaste prijs voor eenmalige opdrachten. Staat de zaak waarover u een prijs wilt afspreken er niet tussen? Neemt u dan contact met ons op. Wij overleggen graag met u over een vaste prijs.

Abonnementen

Onbeperkt telefonisch advies € 100,-- per maand

Contracten beoordelen € 150,-- per maand (max. 5 per maand)

Incasso’s tot aan procedure € 150,-- per maand (max. 10 per maand)

Losse opdrachten

Opmaak van arbeidsovereenkomst € 250,-- per document

Opmaak van arbeidsovereenkomst € 250,-- per document

Opmaak van algemene voorwaarden € 500,-- per document

Bedrijven met een abonnement genieten bovendien een korting van € 35,= op ons uurtarief bij andere werkzaamheden zoals procedures.

Particulieren

Heeft u korter dan 5 jaar geleden ook van onze diensten gebruik gemaakt? Dan krijgt u 25 % korting op het normale uurtarief. Deze korting geldt niet voor vaste prijsafspraken.

Heeft u recht op gefinancierde rechtshulp? Ook dan kunnen wij uw zaak in behandeling nemen. Wij handelen in overeenstemming met de voorwaarden van de Raad voor Rechtsbijstand. Informatie over gefinancierde rechtshulp, waaronder de voor u geldende eigen bijdrage, leest u op www.rvr.org.

Voor particulieren hebben wij een vaste prijs voor familiezaken en arbeidszaken. Staat de zaak waarover u een vaste prijs wilt afspreken er niet tussen? Neemt u dan contact met ons op. Wij overleggen dan graag met u over een vaste prijs.

Familiezaken

Echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek zonder kinderen € 1500,--

Echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek met kinderen € 2000,--

Echtscheiding op tegenspraak inclusief één zitting € 3000,--

Voorlopige voorzieningen (inclusief één zitting) € 1000,--

Alimentatieprocedure (inclusief alimentatieberekeningen en zitting) € 2000,--

Herberekening van reeds vastgestelde alimentatie € 200,--

Arbeidszaken

Arbeidszaken buiten een procedure € 1250,--

Zoals advies, maken c.q. checken van arbeidsovereenkomst, beëindigingsovereenkomst (een via de werkgever ontvangen vergoeding voor rechtsbijstand strekt in mindering op het genoemde tarief).

Arbeidszaken met procedure € 2500,--

1e kennismakingsgesprek van 30 minuten is gratis