Rechtsgebieden

Het is in veel gevallen niet eenvoudig om in Nederland een verblijfsvergunning te krijgen. De procedures zijn ingewikkeld zeker als u nog niet lang in Nederland woont. Mr. Van Loo en mw. mr. Runhaar zijn gespecialiseerd op dit gebied. Zij kunnen u wegwijs maken in het doolhof van regels en voorwaarden en kunnen u deskundig terzijde staan bij procedures.

Mr. Van Loo en mw. mr. Runhaar hielden op hun vorige kantoor Cirkel Advocaten, een wekelijks inloopspreekuur waar u gratis terecht kon voor informatie en korte adviezen. Dat bleek in een behoefte te voorzien. Bij Van Erp Advocaten gaan zij door met deze gratis dienstverlening. Op maandagmiddag van 17.00 tot 18.00 uur kunt u op ons kantoor terecht voor een gesprek van maximaal 30 minuten.

Ons kantoor beschikt over een langjarige ervaring met arbeidsrechtelijke aangelegenheden. Mr. L.P.M. van Erp en mw. mr. Schraa staan u met hun juridische kennis bij onder andere door het opstellen van arbeidsovereenkomsten, huishoudelijk reglement, internet en social media protocol en advies hieromtrent.

Voorts staan wij u bij in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst, via UWV, kantonrechter of middels het opstellen van een beëindigingsovereenkomst. Tijdig juridisch advies is in het arbeidsrecht van groot belang, met name op het gebied van ontslag, ziekte en bedrijfsovername.

Ook met u loonvorderingen, vragen omtrent de WWZ, onder andere de transitievergoeding, het afspiegelingsbeginsel, etc. bent u bij ons in goede handen.

Voor vragen op het gebied van huurrecht, zowel ten aanzien van woonruimte als bedrijfsruimte bent u bij ons aan het goede adres.

Wij adviseren u en staan u bij in geschillen tussen huurder en verhuurder, in procedures bij de Kantonrechter, de Bedrijfshuuradviescommissie en mediation. Denkt u hierbij aan indeplaatsstellingsprocedures, beëindigings- en ontruimingsprocedures, huurprijswijziging en incasso van achterstallige huurpenningen zowel op het gebied van woonruimte als bedrijfsruimte.

Uiteraard kunnen wij voor u op maat gemaakte huurovereenkomsten maken, waaronder tevens huurkoopovereenkomsten, overeenkomsten ter zake huur van inventaris, bedrijfsruimte en woonruimte. Heeft u vragen over een en ander, schroomt u niet vrijblijvend contact op te nemen met één van onze advocaten voor een snel en deskundig advies.

Uw onderneming is uw grootste passie en tegelijkertijd uw grootste zorg. Wij begrijpen dat en voorzien u van deskundige rechtsbijstand op het gebied van uw dagelijkse bedrijfsvoering.

Wij maken en beoordelen uw overeenkomsten, met werknemers, leveranciers, klanten en onderaannemers. Wij leveren u op maat gemaakte algemene voorwaarden en adviseren u bij internationale aangelegenheden waar uw bedrijf mee te maken krijgt.

U kunt bij ons terecht met vragen over juridische verplichtingen waar u als ondernemer specifiek mee te maken krijgt en wij werken samen met deskundige accountants in geval van ingewikkelde financiële en fiscale vraagstukken en problematiek.

Door het leveren van deskundig advies en juridische bijstand kunnen wij u ontzorgen en kunt u zich richten op datgene waar u goed in bent, ondernemen.

Zowel privé als zakelijk kunnen we niet meer zonder de gemakken van Informatie en Communicatie Technologie (ICT). Denk aan social media, computerprogramma’s, internetverbindingen, websites, WIFI, mobiel telefonie- en dataverkeer.

De juridische aspecten van deze technieken zijn deels geregeld in bestaande wetgeving. Voor een groot deel is er speciale regelgeving in het leven geroepen om de belangen van aanbieders/producenten, gebruikers en derden te beschermen.

U kunt bij ons kantoor terecht voor advisering bij het opstellen en beoordelen van contracten voor het ontwikkelen van software en bijbehorende licentieovereenkomsten, het installeren van hardware en geschillen die voortvloeien uit de uitvoering van dergelijke contracten, Service Level Agreements, Escrow-kwesties, geschillen rondom domein-/handelsnamen en zaken met betrekking tot privacy.

Heeft u vragen of problemen met overheidsinstanties onder meer op het gebied van bouw en wonen, vergunningaanvraag en –verlening, bestemmingsplan wijzigingen of vaststelling en overige ruimtelijke ordening vraagstukken kunt u terecht bij één van onze deskundige advocaten.

Wij staan u graag met raad en daad bij zowel in het voortraject van een procedure bij onder andere gemeente en provincie, waaronder bezwaarschriftprocedures, als in beroepsprocedures bij de bestuursrechter van de Rechtbank, het Gerechtshof en de Raad van State.

Echtscheidingen, omgangsregelingen, alimentatie en alle andere zaken op het gebied van het personen- en familierecht zijn zeer persoonlijk en doorgaans ook emotioneel. 

Wanneer u daarmee te maken krijgt, hebt u snelle en goede hulp nodig.

Mw. mr. Schraa, mw. mr. Runhaar en mr. van Loo zijn op dit rechtsterrein gespecialiseerd. Zij pakken uw problemen op een betrokken maar zakelijke manier aan waardoor uw belangen het beste gediend worden.

Zij verrichten werkzaamheden eveneens op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. Kijk ook op onze website voor aantrekkelijke prijsafspraken.

Iedereen krijgt in zijn of haar leven helaas één of meerdere malen te maken met het erfrecht. Er is een heel boek in het Burgerlijk Wetboek gereserveerd voor wettelijke bepalingen met betrekking tot erfrecht en nalatenschap.

Het is zinvol om u te laten beraden voordat u een nalatenschap aanvaardt, u wilt niet achteraf geconfronteerd worden met schulden waar u geen weet van had en waar u aansprakelijk voor bent geworden. Niemand wil graag met andere erfgenamen in onmin geraken omtrent de verdeling van een nalatenschap.

Wij staan u bij met deskundig en relevant advies en ingeval het onverhoopt toch tot een geschil komt tussen u en derden, waaronder overige erfgenamen, treden wij voor u op in de gerechtelijke procedure, zoals een vordering tot boedelbeschrijving, het te gelde maken van de legitime portie en de vereffening van de nalatenschap.

De vergrijzing van Nederland roept steeds meer vragen op met betrekking tot het pensioen. Het is zinvol u te laten beraden voordat u uw pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Wij werken samen met pensioenspecialisten en kunnen u adviseren en bijstaan in procedures hieromtrent.Te denken valt aan de pensioenregeling in de arbeidsovereenkomst en de pensioenverevening bij echtscheiding.

Onze advocaten beschikken over een aanzienlijke ervaring op het gebied van civiel recht, waarbij u kunt denken aan het opstellen en aanpassen van overeenkomsten en algemene voorwaarden, incasso en beslaglegging.

In geval van geschillen over de uitleg en nakoming van een contract, zoals koopovereenkomsten, franchiseovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht en aannemingsovereenkomsten staat een ter zake deskundige advocaat u bij zowel in het kader van bemiddeling, mediation, arbitrage of bindend advies, als in gerechtelijke procedures.

Speciaal op het gebied van bouwrecht is ons kantoor deskundig, tot onze clientèle behoren diverse bouw- en bouw gerelateerde bedrijven.

Veel ervaring hebben wij ook met kwesties omtrent burenrecht en verkrijging van onroerend goed door verjaring.

Wij hebben een specialist voor internationaal privaatrecht in huis. Indien u geconfronteerd wordt met een zaak met internationale aspecten kunt u bij ons terecht voor deskundige juridische bijstand.

Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een huwelijk met personen van verschillende nationaliteiten of een contract met een buitenlandse partij.