Pensioenrecht

De vergrijzing van Nederland roept steeds meer vragen op met betrekking tot het pensioen. Het is zinvol u te laten beraden voordat u uw pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Wij werken samen met pensioenspecialisten en kunnen u adviseren en bijstaan in procedures hieromtrent.Te denken valt aan de pensioenregeling in de arbeidsovereenkomst en de pensioenverevening bij echtscheiding.