Erfrecht

Iedereen krijgt in zijn of haar leven helaas één of meerdere malen te maken met het erfrecht. Er is een heel boek in het Burgerlijk Wetboek gereserveerd voor wettelijke bepalingen met betrekking tot erfrecht en nalatenschap.

Het is zinvol om u te laten beraden voordat u een nalatenschap aanvaardt, u wilt niet achteraf geconfronteerd worden met schulden waar u geen weet van had en waar u aansprakelijk voor bent geworden. Niemand wil graag met andere erfgenamen in onmin geraken omtrent de verdeling van een nalatenschap.

Wij staan u bij met deskundig en relevant advies en ingeval het onverhoopt toch tot een geschil komt tussen u en derden, waaronder overige erfgenamen, treden wij voor u op in de gerechtelijke procedure, zoals een vordering tot boedelbeschrijving, het te gelde maken van de legitime portie en de vereffening van de nalatenschap.