Civiel recht

Onze advocaten beschikken over een aanzienlijke ervaring op het gebied van civiel recht, waarbij u kunt denken aan het opstellen en aanpassen van overeenkomsten en algemene voorwaarden, incasso en beslaglegging.

In geval van geschillen over de uitleg en nakoming van een contract, zoals koopovereenkomsten, franchiseovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht en aannemingsovereenkomsten staat een ter zake deskundige advocaat u bij zowel in het kader van bemiddeling, mediation, arbitrage of bindend advies, als in gerechtelijke procedures.

Speciaal op het gebied van bouwrecht is ons kantoor deskundig, tot onze clientèle behoren diverse bouw- en bouw gerelateerde bedrijven.

Veel ervaring hebben wij ook met kwesties omtrent burenrecht en verkrijging van onroerend goed door verjaring.