Bestuursrecht

Heeft u vragen of problemen met overheidsinstanties onder meer op het gebied van bouw en wonen, vergunningaanvraag en –verlening, bestemmingsplan wijzigingen of vaststelling en overige ruimtelijke ordening vraagstukken kunt u terecht bij één van onze deskundige advocaten.

Wij staan u graag met raad en daad bij zowel in het voortraject van een procedure bij onder andere gemeente en provincie, waaronder bezwaarschriftprocedures, als in beroepsprocedures bij de bestuursrechter van de Rechtbank, het Gerechtshof en de Raad van State.